مشتریان

لیست برخی مشتریان مهم شرکت سیستم آب بند خاوران
ردیف نام شرکت محصول
۱ پتروشیمی قائد بصیر طراحی و جایگزینی مکانیکال سیل کامل
۲ پتروشیمی شهید تند گویان قطعه seat
۳ پتروشیمی خوزستان قطعات Sic و بیرنگ Sic+ss316T ،قطعات یدکی مکانیکال سیل- سیل بلوزی
۴ پالایش نفت تبریز قطعات TC مکانیکال سیل و قطعات یدکی سیل
۵ شرکت شیمیایی الیاف مصنوعی (DMT) قطعات یدکی مکانیکال سیل
۶ شرکت صنایع شیمیایی اصفهان تعمیر و ساخت مکانیکال سیل
۷ نیروگاه شهید رجایی طراحی و جایگزینی مکانیکال سیل کامل
۸ نیروگاه فارس مکانیکال سیل کامل
۹ نورد فولاد یزد مکانیکال سیل کامل
۱۰ آلومینای ایران تعمیر قطعات مکانیکال سیل
۱۱ نیروگاه قائن تعمیر مکانیکال سیل
۱۲ پتروشیمی شهید تند گویان مکانیکال سیل کامل
۱۳ پالایش نفت شیراز قطعات یدکی مکانیکال سیل
۱۴ پارس جنوبی مکانیکال سیل کامل
۱۵ پالایش گاز پارسیان مکانیکال سیل کامل
۱۶ پالایش نفت شهید تندگویان تهران مکانیکال سیل کامل
۱۷ شرکت پارسیان پارت پاسارگاد مکانیکال سیل کامل
۱۸ پالایش نفت امام خمینی (ره) اراک مکانیکال سیل کامل
۱۹ کالای پمپ مکانیکال سیل کامل
۲۰ پلیمر کرمانشاه packing & Gasket
۲۱ فرساد صنعت اسپادانا Expansion Joint
۲۲ پتروشیمی فن آوران Expansion joint, Packing & Gasket
۲۳ شرکت پتکو مکانیکال سیل و ساپلای سیستم

Comments are closed